Integritetspolicy

SEKRETESSMEDDELANDE
Senast uppdaterad 24 november 2021

Tack för att du valde att vara en del av vårt community på Digital Syndicate (“Företag","we","us","vår"). Vi är angelägna om att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar angående detta integritetsmeddelande, eller vår praxis med avseende på din personliga information, vänligen kontakta oss på cnfthub@digitalsyndicate.io.
När du besöker vår webbplats lovelacemarketplace.io (den "Webbplats“) Och mer allmänt använder någon av våra tjänster (”Tjänster", som inkluderar webbplatsen), uppskattar vi att du litar på oss med din personliga information. Vi tar din integritet på största allvar. I detta integritetsmeddelande försöker vi förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den noggrant, eftersom den är viktig. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte accepterar, vänligen sluta använda våra tjänster omedelbart.
Detta sekretessmeddelande gäller all information som samlas in genom våra tjänster (som, enligt beskrivningen ovan, inkluderar vår webbplats), såväl som alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.
Vänligen läs detta sekretessmeddelande noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med informationen som vi samlar in.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNOLOGI?5. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS WEBBPLATS?6. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?9. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?10. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER11. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?12. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?14. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

1. VAD INFORMATION SAMLAR VI?
Personlig information som du avslöjar till oss
Kortfattat: Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller oss.
Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på webbplatsen, uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatsen (som genom att posta meddelanden i våra onlineforum eller deltar i tävlingar, tävlingar eller giveaways) eller på annat sätt när du kontaktar oss.
Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och webbplatsen, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:
Personlig information tillhandahålls av dig. Vi samlar in namn; telefonnummer; mejladresser; användarnamn; lösenord; kontaktpreferenser; och annan liknande information.
All personlig information som du tillhandahåller oss måste vara sann, fullständig och korrekt och du måste meddela oss om ändringar av sådan personlig information.
Information samlas in automatiskt
Kortfattat: Viss information - till exempel din IP-adress (Internet Protocol) och / eller webbläsares och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker vår Webbplats.
Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats, och för våra interna analyser och rapporteringsändamål.
Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.
Informationen vi samlar in inkluderar:

 • Logga och använda data. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du går in på eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet på webbplatsen (såsom datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer, sökningar och andra åtgärder du vidtar såsom vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "kraschdumpar") och hårdvaruinställningar).
 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell Internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfiguration information.
 • Platsdata. Vi samlar in platsdata såsom information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Till exempel kan vi använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din nuvarande plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Observera dock att om du väljer att välja bort det kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
Kortfattat: Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och / eller ditt samtycke.
Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål på grundval av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och / eller för att följa våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi litar på bredvid varje ändamål som listas nedan.
Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

 • För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt konto med oss ​​till ett tredjepartskonto (som ditt Google- eller Facebook-konto), använder vi den information du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av konto och inloggningsprocess för att utföra kontrakt.
 • För att publicera vittnesmål. Vi publicerar vittnesmål på vår webbplats som kan innehålla personlig information. Innan vi lägger upp ett vittnesmål kommer vi att inhämta ditt samtycke till att använda ditt namn och innehållet i vittnesmålet. Om du vill uppdatera eller ta bort ditt vittnesmål, vänligen kontakta oss på cnfthub@digitalsyndicate.io och se till att inkludera ditt namn, din vittnesmålsplats och kontaktinformation.
 • Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av vår webbplats.
 • För att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare med varje användares samtycke.
 • För att hantera användarkonton. Vi kan använda din information för att hantera vårt konto och hålla det i funktionsdugligt skick.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt-, service- och ny funktionsinformation och / eller information om ändringar i våra villkor och policyer.
 • För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar att hålla vår webbplats säker och säker (till exempel för bedrägeriövervakning och förebyggande).
 • Att upprätthålla våra villkor och villkor för affärsändamål, för att uppfylla lagar och lagar och i samband med vårt kontrakt.
 • Att svara på lagliga förfrågningar och förebygga skada. Om vi ​​får en stämning eller annan juridisk begäran, kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.

3. Kommer din information att delas med någon?
Kortfattat: Vi delar bara information med ditt samtycke, för att följa lagar, förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.
Vi kan behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information för ett specifikt syfte.
 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Utförande av ett kontrakt: Där vi har ingått ett avtal med dig, kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt avtal.
 • Lagliga skyldigheter: Vi kan lämna ut din information där vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på en domstol eller en stämning (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Vitalintressen: Vi kan lämna ut din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella kränkningar av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet och olaglig verksamhet eller som bevis i tvister där vi är involverade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

 • Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • API: er för Google Maps Platform. Vi kan komma att dela din information med vissa Google Maps Platform API:er (t.ex. Google Maps API, Place API). För att ta reda på mer om Googles sekretesspolicy, se denna länk.
 • Dotterbolag. Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar detta sekretessmeddelande. Dotterföretag inkluderar vårt moderbolag och alla dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?
Kortfattat: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.
Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som webbläsare och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies anges i vårt cookie-meddelande. 5. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS-WEBBPLATSER?
Kortfattat: Vi ansvarar inte för säkerheten för all information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men inte är anslutna till vår webbplats.
Webbplatsen kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för data du tillhandahåller till tredje part. All data som samlas in av tredje part omfattas inte av detta sekretessmeddelande. Vi är inte ansvariga för innehållet eller integritets- och säkerhetspraxis och policyer från tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från webbplatsen. Du bör granska policyerna för sådana tredje parter och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.
6. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?
Kortfattat: Vi förvarar din information så länge som behövs för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande om inte annat krävs enligt lag.
Vi kommer bara att bevara din personliga information så länge det är nödvändigt för de syften som anges i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (som skatter, redovisning eller andra lagkrav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi håller din personliga information längre än den tidsperiod då användare har ett konto hos oss.
När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i säkerhetsarkiv), kommer vi säkert lagra din personliga information och isolera den från all ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.
7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
Kortfattat: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.
Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring via Internet eller information lagringsteknik garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller annan obehörig tredje part inte kommer att vara kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information är överföring av personlig information till och från vår webbplats på din egen risk. Du bör bara komma åt webbplatsen inom en säker miljö.
8. Hämtar vi information från minderåriga?
Kortfattat: Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsförs till barn under 18 års ålder.
Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda webbplatsen intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig anhörig använder webbplatsen. Om vi ​​får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan data från våra register. Om du blir medveten om någon data som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på cnfthub@digitalsyndicate.io.
9. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?
Kortfattat: I vissa regioner, till exempel Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (Storbritannien), har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.
I vissa regioner (som EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan inkludera rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. För att göra en sådan begäran, använd kontaktuppgifter nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.
Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka, och inte heller kommer det att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke. Om du är bosatt i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna för dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på cnfthub@digitalsyndicate.io.
Kontoinformation
Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

 • Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, genomföra våra användarvillkor och / eller uppfylla gällande lagkrav.
Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på vår webbplats besök http://www.aboutads.info/choices/.
Välj bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du kommer sedan att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - men vi kan fortfarande kommunicera med dig, till exempel för att skicka dig servicerelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på tjänsteförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål. För att på annat sätt välja bort kan du:

 • Gå till dina kontoinställningar och uppdatera dina inställningar.

10. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER
De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en funktion som inte gör spår ("DNT") eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte övervaka och samla in uppgifter om dina surfaktiviteter online. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för online-spårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.
11. HAR KALIFORNIEN BOSTADAR SPECIFIKA PRIVACYRÄTTIGHETER?
Kortfattat: Ja, om du är bosatt i Kalifornien får du specifika rättigheter beträffande tillgång till din personliga information.
Avsnitt 1798.83 i Kalifornien Civil Code, även känd som "Shine The Light" -lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och få från oss, en gång per år och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) lämnas ut till tredje parter för direkt marknadsföringsändamål och namnen och adresserna på alla tredje parter som vi delade personlig information under det omedelbart föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, skicka din förfrågan skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.
Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på webbplatsen, har du rätt att begära borttagning av oönskade data som du publicerar offentligt på webbplatsen. För att begära borttagning av sådan information, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på webbplatsen, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, etc.).
CCPA-sekretessmeddelande
California Code of Regulations definierar en "bosatt" som:
(1) varje individ som är i delstaten Kalifornien för annat än ett tillfälligt eller tillfälligt syfte och (2) varje individ som har hemvist i delstaten Kalifornien som är utanför delstaten Kalifornien för ett tillfälligt eller tillfälligt syfte
Alla andra individer definieras som ”icke-bosatta”.
Om denna definition av "bosatt" gäller dig måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter angående din personliga information.
Vilka kategorier av personlig information samlar vi in?
Vi har samlat in följande kategorier av personlig information under de senaste tolv (12) månaderna:

Kategori Exempel Samlade in
A. Identifierare Kontaktuppgifter, såsom riktigt namn, alias, postadress, telefon- eller mobilkontaktnummer, unik personlig identifierare, online-identifierare, Internetprotokolladress, e-postadress och kontonamn NEJ
B. Personliga informationskategorier listade i Kaliforniens kundregister Namn, kontaktinformation, utbildning, anställning, anställningshistoria och ekonomisk information JA
C. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt Kalifornien eller federal lag Kön och födelsedatum NEJ
D. Kommersiell information Transaktionsinformation, köphistorik, finansiell information och betalningsinformation NEJ
E. Biometrisk information Fingeravtryck och röstavtryck NEJ
F. Internet eller annan liknande nätverksaktivitet Bläddringshistorik, sökhistorik, onlinebeteende, intresseinformation och interaktioner med våra och andra webbplatser, applikationer, system och annonser NEJ
G. Geolokaliseringsdata Enhetsplats NEJ
H. Ljud, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller liknande information Bilder och ljud-, video- eller samtalsinspelningar skapade i samband med vår affärsverksamhet NEJ
I. Professionell eller anställningsrelaterad information Kontaktuppgifter för företag för att ge dig våra tjänster på företagsnivå, jobbtitel samt arbetshistorik och yrkeskvalifikationer om du söker jobb hos oss NEJ
J. Utbildningsinformation Studentposter och kataloginformation NEJ
K. Slutsatser från annan personlig information Slutsatser hämtade från någon av de insamlade personuppgifter som anges ovan för att skapa en profil eller sammanfattning om till exempel individens preferenser och egenskaper NEJ

Vi kan också samla in annan personlig information utanför dessa kategorier där du interagerar med oss ​​personligen, online eller via telefon eller post i samband med:

 • Få hjälp via våra kundsupportkanaler;
 • Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar; och
 • Underlätta leveransen av våra tjänster och svara på dina frågor.

Hur använder och delar vi din personliga information?
Mer information om vår praxis för datainsamling och delning finns i detta sekretessmeddelande.
Du kan kontakta oss via e-post på cnfthub@digitalsyndicate.io, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument.
Om du använder en auktoriserad agent för att utöva din rätt att välja bort kan vi neka en begäran om den auktoriserade agenten inte lämnar in bevis för att de har giltigt bemyndigade att agera för dina räkning.
Kommer din information att delas med någon annan?
Vi kan avslöja din personliga information med våra tjänsteleverantörer enligt ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Varje tjänsteleverantör är en vinstdrivande enhet som behandlar informationen för våra räkning.
Vi kan använda din personliga information för våra egna affärsändamål, till exempel för intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Detta anses inte vara ”försäljning” av dina personuppgifter.
Digital Syndicate har inte avslöjat eller sålt någon personlig information till tredje part för affärsändamål eller kommersiellt syfte under de senaste 12 månaderna. Digital Syndicate kommer inte i framtiden att sälja personlig information som tillhör webbplatsbesökare, användare och andra konsumenter.
Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter
Rätt att begära radering av data - Begäran om radering
Du kan be om radering av din personliga information. Om du ber oss att radera din personliga information, kommer vi att respektera din begäran och radera din personliga information, med förbehåll för vissa undantag enligt lag, såsom (men inte begränsat till) utövandet av en annan konsument av hans eller hennes rätt till yttrandefrihet , våra efterlevnadskrav till följd av en laglig skyldighet eller någon behandling som kan krävas för att skydda mot olaglig verksamhet.
Rätt att bli informerad - Begär att få veta
Beroende på omständigheterna har du rätt att veta:

 • om vi samlar in och använder din personliga information;
 • kategorierna av personlig information som vi samlar in;
 • de syften för vilka den insamlade personliga informationen används;
 • om vi säljer din personliga information till tredje part;
 • kategorierna av personlig information som vi sålde eller avslöjade för affärsändamål;
 • kategorierna av tredje parter till vilka den personliga informationen såldes eller avslöjas för ett affärsändamål; och
 • affärsmässigt eller kommersiellt syfte för att samla in eller sälja personlig information.

I enlighet med tillämplig lag är vi inte skyldiga att tillhandahålla eller radera konsumentinformation som avidentifieras som svar på en konsumentförfrågan eller att omidentifiera enskilda uppgifter för att verifiera en konsumentförfrågan.
Rätt till icke-diskriminering för utövandet av en konsuments integritetsrättigheter
Vi diskriminerar inte dig om du utövar dina integritetsrättigheter.
Verifieringsprocess
När vi har fått din begäran måste vi verifiera din identitet för att avgöra att du är samma person som vi har informationen om i vårt system. Dessa verifieringsinsatser kräver att vi ber dig att tillhandahålla information så att vi kan matcha den med information som du tidigare har gett oss. Beroende på vilken typ av begäran du skickar kan vi till exempel be dig att tillhandahålla viss information så att vi kan matcha den information du ger med den information vi redan har registrerat, eller så kan vi kontakta dig via en kommunikationsmetod (t.ex. telefon eller e-post) som du tidigare har gett oss. Vi kan också använda andra verifieringsmetoder beroende på omständigheterna.
Vi kommer endast att använda personlig information i din begäran för att verifiera din identitet eller befogenhet att göra begäran. I den mån det är möjligt kommer vi att undvika att begära ytterligare information från dig i syfte att verifiera. Om vi ​​emellertid inte kan verifiera din identitet utifrån den information som redan finns hos oss, kan vi begära att du tillhandahåller ytterligare information i syfte att verifiera din identitet och för säkerhets- eller bedrägeribekämpningssyfte. Vi kommer att radera sådan ytterligare information så snart vi har verifierat dig.
Andra integritetsrättigheter

 • du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • du kan begära korrigering av dina personuppgifter om den är felaktig eller inte längre relevant, eller be om att begränsa behandlingen av uppgifterna
 • du kan utse en auktoriserad agent för att göra en begäran under CCPA på dina vägnar. Vi kan neka en begäran från en auktoriserad agent som inte lämnar in bevis för att de har giltigt bemyndigade att agera för dina räkning i enlighet med CCPA.
 • du kan begära att välja bort framtida försäljning av din personliga information till tredje part. När vi har mottagit en begäran om att välja bort kommer vi att reagera på begäran så snart som möjligt, men senast 15 dagar från dagen för begäran.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post på cnfthub@digitalsyndicate.io, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument. Om du har ett klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig.
12. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?
Kortfattat: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande efter behov för att följa relevanta lagar.
Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges av ett uppdaterat datum "Reviderad" och den uppdaterade versionen kommer att gälla så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar av detta integritetsmeddelande, kan vi meddela dig antingen genom att framlägga ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska detta sekretessmeddelande ofta för att få information om hur vi skyddar din information.
13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på cnfthub@digitalsyndicate.io eller per post till:
Digital Syndicate 41 S Wake Forest Ave, Unit 6691 Ventura, CA 93003 USA
14. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA FÖR DIG?
Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den under vissa omständigheter. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, besök: cnfthub.io.