Digital Syndicate Minting

Behöver tillgångar präglade? Inga problem alls. Vi har en helt ny motor tillgänglig för din slumpmässiga tillgång, eller enkla iterativa droppar. Några av höjdpunkterna i vår mintmotor:

 1. CIP-0027 Royalty Token Creation på nya policy-ID:n
 2. Plånboksdelning till upp till 4 medlemmar i ditt team
 3. Full entropi / Oslagbar slumpmässighet i tillgångsleverans
 4. Upp till 10 tokens per köp
 5. Fast prissättning, eller rampad prissättning
 6. Fungibel leverans av bonustoken
 7. Lotteri/spelautomat | lägger till bonuspoletter som specificerats
 8. Lotteri/spelautomat | Om vissa tokens dras, lägg till en specificerad token
 9. Discord Bot meddelar återstående belopp
 10. Helt effektiv användning av min avgift och min ada med IOHK specificerad aritmetik

Coming Soon....

 1. Vitlista för minskade kostnader, tidig åtkomst eller båda

För projekt med fullt förberedd metadata tar vi ut ett schablonbelopp på 10 %. För minimal metadataförberedelse debiterar vi 15 %. För generativa kompositer och mer omfattande tillgångsleverans, kontakta oss för en offert.

Kontakta oss på cnfthub@digitalsyndicate.io för mer info, eller kontakta oss i Discord på https://discord.gg/wTS5GqG4fm